Úprava Svahu , terénu v ťažšie dostupnom teréne.

Nič nie je NEMOŽNÉ